1
Bạn cần hỗ trợ?

Đặc tính của Inox

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Các đặc tính của nhóm thép không gỉ có thể được nhìn dưới góc độ so sánh với họ thép carbon thấp. Về mặt chung nhất, thép không gỉ có:

 • Tốc độ hóa bền rèn cao
 • Độ dẻo cao hơn
 • Độ cứng và độ bền cao hơn
 • Độ bền nóng cao hơn
 • Chống chịu ăn mòn cao hơn
 • Độ dẻo dai ở nhiệt độ thấp tốt hơn
 • Phản ứng từ kém hơn (chỉ với thép austenit)

Các cơ tính đó thực ra đúng cho họ thép austenit và có thể thay đổi khá nhiều đối với các mác thép và họ thép khác.Các cơ tính đó liên quan đến các lĩnh vực ứng dụng thép không gỉ, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của thiết bị và phương pháp chế tạo.Bảng 1 (Phần A). Tính chất so sánh của họ thép không gỉ.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org

 • Đặc tính của inox

  Inox Việt Na || Inox 304, Inox 316 Giá Sỉ. HL: 0903 175 111 5/25/2019 11:34:09 AM

  Các đặc tính của nhóm thép không gỉ có thể được nhìn dưới góc độ so sánh với họ thép carbon thấp.

  ...xem chi tiết